BTJ-häftet nr 10 2022, Christer Olsson

Författaren lyckas att levandegöra Gyldenstolpes livsöde och fram träder en självständig kvinna som begränsas av tidens rådande tankesätt där männen hade företräde. Helhetsbetyg: 4